Piotr Madej - informacje na temat biegłego sądowego

Na biegłym sądowym spoczywa duża odpowiedzialność, gdy jest on zmuszony do tego, aby włączyć się w jakiekolwiek postępowanie. Ma to związek z faktem, iż na jego profesjonalnej wiedzy z konkretnej dziedziny polega sąd, który między innymi na podstawie opinii biegłego wydaje wyrok. Prosto domyślić się, iż wśród biegłych sądowych są także osoby, które w mniejszym, jak i większym stopniu przykładają się do należytego wykonywania swoich obowiązków. Na tle innych biegłych w korzystny sposób wyróżnia się między innymi Piotr Madej, którego działalność obejmuje kwestie związane przede wszystkim z informatyką. Jego zakres działalności wiąże się z analizą zabezpieczeń w systemach teleinformatycznych, badaniem złośliwego oprogramowania, analizą mechanizmów działalności przestępczości komputerowej czy legalności oprogramowania.

Jego atuty to przede wszystkim ponadprzeciętnie bogate doświadczenie i wyłącznie pozytywne odczucia, które mają głównie firmy korzystające w przeszłości z jego usług. Piotr Madej, podobnie jak wielu innych biegłych sądowych podchodzi w indywidualny sposób do sprawy, co jest rzecz jasna niesłychanie pozytywnym zjawiskiem. Czasami firmy korzystają z usług biegłych sądowych niekoniecznie podczas postępowań, lecz wówczas, gdy potrzebują przeprowadzić niezbędne konsultacje bądź szkolenia. W Internecie funkcjonuje co najmniej kilka portali, które ułatwiają odnalezienie biegłego sądowego z najbliższej okolicy. Istotne jest to, aby fachowiec był wpisany na listę biegłych sądowych w Polsce.

Adres tej firmy: https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-0028.html